MOJ MONTESSORI

Moj Montessori je privatna predškolska ustanova verifikovana od strane Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,
koja pruža vaspitno obrazovni rad na srpskom i engleskom jeziku koristeći Montesori pedagogiju.

,,U detetu leži sudbina budućnosti.’’ – Maria Montessori

ZAŠTO MONTESSORIREZERVIŠITE POSETU


Ko smo mi?

O NAMA


Moj Montessori vrtić je okruženje koje inspiriše i ohrabruje decu da napreduju i da iskoriste sve svoje potencijale.

Verujemo da Montesori pristup svakom detetu pruža slobodu da otkrije i istraži sebe i svet koji ga okružuje. Sa suštinskim ubeđenjem da su sva deca rođena radoznala i sa željom da usvajaju znanja, mi želimo da negujemo tu stalnu želju za učenjem.

Odgovornost, nezavisnost i samopouzdanje su ono što se postiže korišćenjem Montesori pedagogije kroz aktivnosti zasnovane na igri gde deca imaju slobodu da razvijaju svoja interesovanja svojim sopstvenim tempom. Naš cilj je da stimulišemo učenje od ranog detinjstva i da podstičemo razvoj  jer verujemo da su ove godine starosti veoma važna faza razvoja kod dece.

Korišćenjem autentičnih Montesori materijala u kreativnom i lako dostupnom okruženju, deca mogu da se razvijaju i kao pojedinci i kao deo grupe. Moj Montessori vrtić je jedinstveno mesto za učenje za decu i predstavlja bezbedno i podsticajno okruženje – njihov drugi dom.

Naš tim je posvećen tome da izađe u susret svim zahtevima koje Vaše dete može da ima. Unapred se radujemo da Vas ugostimo i da Vam predstavimo naš vrtić!

Šta mi radimo?

NAŠI CILJEVI


Moj Montessori vrtić ima za cilj da pomogne deci da u budućnosti postanu ljudi koji kreativno razmišljaju uz pomoć stimulativnih programa koji im pružaju snažnu osnovu koju će nadograđivati, i koji ih pripremaju za njihovo dalje školovanje kroz kreativno učenje. Naš glavni cilj je da inspirišemo stalni napredak u učenju kao i da negujemo, podstičemo i razvijamo prirodne veštine Vašeg deteta u sledećim oblastima:


  • Socijalizacija i emocionalni razvoj
  •  Jezik i komunikacija
  •  Matematičke veštine
  •  Fizički razvoj
  •  Razvijanje pogleda na svet i kreativni razvoj

Naš cilj je da udovoljimo širokoj lepezi individualnih potreba dece i da gore navedene ciljeve ostvarimo na efikasan način korišćenjem Montesori metode kako bismo olakšali neprestano učenje.

NAŠI PRINCIPIObrazovni trougao


Obrazovni trougao učenja obuhvata vaspitača, dete i okruženje. Dete se razvija kroz podršku vaspitača i interakcije sa okruženjem. Nezavisnost deteta podstiče se kroz slobodu izbora dok vaspitači kreiraju smernice i osećaj za red.Mešovite grupe


Mi odražavamo stvarni svet na taj način što imamo različite uzrasne grupe koje sarađuju međusobno. Mlađa deca mogu da posmatraju i uče od starije dece koja se ponašaju kao mentori i na taj način stiču samopouzdanje. Učionica postaje okruženje gde dete napreduje kroz posmatranje i saradnju. Razmena ideja i zajednički rad uči ih značajnim veštinama komunikacije i prilagođavanja. Ova znanja primenjuju se kako oni napreduju ka novim okruženjima za učenje.Individualni pristup


Tokom rasta i razvoja, deca prolaze kroz osetljive periode kada je učenje prirodno lakše. Naši vaspitači prepoznaju ove faze razvoja i zadovoljavaju potrebe za učenjem kod svakog deteta korišćenjem odgovarajućih aktivnosti i materijala.Primena znanja


Primena Montesori principa od ranog detinjstva priprema decu da napreduju od konkretnog ka apstraktnom razmišljanju prilikom primene znanja u situacijama u realnom svetu. Shvatanje univerzalnih pojmova kao što su pravda i sloboda postaje lakše kasnije u životu jer se emocije i razmišljanja razvijaju jednostavnim organizovanjem informacija.Učionica i okruženje za učenje


U našoj Montesori učionici, lepo osmišljeni nastavni materijali poređani su na privlačnim i lako dostupnim nižim otvorenim policama. Deci je data sloboda da biraju i rade sa materijalima sa kojima žele onoliko dugo koliko ih to zanima, a zatim ih vraćaju pošto završe sa njima, što podstiče red i osećaj za zajedništvo.

Naše okruženje za učenje je unapređeno otvorenim prostorom u dvorištu, tako da je dečije istraživanje stvarnog sveta olakšano kroz kretanje i aktivnosti koje se odvijaju i van učionice.Nezavisnost i samopouzdanje


‘Pomozi mi da to uradim sam

Pokazalo se da visok nivo samopouzdanja obezbeđuje uspeh u budućnosti. Zbog toga je razvijanje nezavisnosti kod dece srž Montesori pedagogije. U Moj Montessori vrtiću mi podstičemo samopouzdanje i sigurnost u sebe tako što pomažemo deci da imaju optimističan stav prilikom rešavanja problema.Zakažite Vašu posetu

Prijava

Izuzetno nam je zadovoljstvo što pokazujete interesovanje za Moj Montessori vrtić i unapred se radujemo da Vam predstavimo našu predškolsku ustanovu kao i da se upoznamo sa Vama tokom procesa prijavljivanja. Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja. Stojimo Vam na raspolaganju!


POZOVITE NAS DANAS I REZERVIŠITE POSETU!

© Moj Montessori 2018. Powered by JLAKIC DESIGN. All rights reserved.