NEZAVISNOST & SAMOPOUZDANJE

,,Obrazovanje ne bi trebalo više da bude većim delom prenošenje znanja, već mora da krene novim putem, u traganje za oslobođanjem ljudskih potencijala“ – Maria Montessori

VIŠE O NAMANAŠE USLUGE


Šta mi nudimo?

NAŠ PROGRAM


Moj Montessori vrtić nudi celodnevni boravak deci uzrasta od 12 meseci do 3 godine u jaslenom programu, kao i deci od 3 do 6 godina u vrtićkom programu. Takođe nudimo i Pripremni predškolski program, u kome uvodimo formalno obrazovanje i pripremu pred upis u školu.

Naš Montesori program promoviše razvoj deteta kao celine. On odražava shvatanje da deca uče kroz aktivna čulna iskustva i prikazuju svoja znanja na različite načine.

Prateći ključni Montesori princip ,,pomozimo detetu kako bi ono pomoglo samo sebi“, naši prostori su prilagođeni deci i potpuno svrsishodno pripremljeni da zadovolje njihove potrebe pri učenju. Deci je na raspolaganju privlačan prostor koji odgovara nezavisnosti koja kod deteta počinje da se pojavljuje a koji je opremljen nameštajem koji svojom veličinom odgovara dečijem uzrastu kao i autentičnim Montesori materijalima koji su raspoređeni na lako dostupnim policama. Materijali koji su namenjeni za samostalno učenje i potpuno pristupačni, promovišu učenje kroz dodir, rad na njemu i sticanje iskustva.

Svakog dana deca imaju priliku da budu aktivna, da se igraju napolju, kao i da se bave fizičkim aktivnostima.Jasleni program

12 meseci – 3 godine

Ovaj program je posebno osmišljen za decu od 12 meseci do 3 godine starosti. Ova prve tri godine u životu deteta smatraju se najbitnijim razdobljem u njegovom razvoju. Tokom ovog dinamičnog perioda intelektualnog i fizičkog razvoja, mi uvodimo decu u svet društvene interakcije sa drugom decom, pomažemo im da razviju krupnu i finu motoriku, da unaprede svoje jezičke veštine  kao i da steknu nezavisnost.

Ohrabrujemo samostalno izražavanje time što im pomažemo da prošire svoj vokabular, i da na taj način podele i svoja iskustva. Pevanje, pričanje priča, radionice i slagalice su samo neke od mnogih aktivnosti koje nudimo kako bismo podstakli i razvili dečiju maštu.

Naši vaspitači će se postarati da se svako dete lako prilagodi rutinama i aktivnostima u učionici, dok će mu u isto vreme pružati podršku u vidu vežbi iz bontona.Program vrtića

3 – 6 godina

Ovaj program je namenjen deci od 3 do 6 godina. Program vrtića poseduje okruženje posebno napravljeno kako bi podstaklo dečiju prirodnu radoznalost. Deca u ovoj grupi poseduju um ,,koji upija“, koji brzo i bez muke prima informacije iz svog okruženja. Nastavljajući da upijaju znanja, deca takođe proširuju svoj vokabular, uče da čitaju i pišu, rešavaju probleme i u sve većoj meri shvataju svoje okruženje. Mi deci pružamo sve potrebne veštine kako bi kasnije uspeli u životu.Pripremni predškolski program

6 + godina

U ovoj fazi, deca počinju svoje formalno obrazovanje i pripremu pred upis u školu.


ŠTA POKRIVAMO?

NAŠ NASTAVNI PLAN I PROGRAM


Ovde su predstavljena ključna područja učenja na koja se fokusiramo u prvim godinama našeg nastavnog plana i programa. Svaki predmet uključuje i elemente drugih područja pomoću kojih svi oni zajedno dobro funkcionišu. Vežbe iz oblasti matematike i jezika uključuju i aspekte iz svakodnevnog života kao i čulne aktivnosti, dok je kultura utkana u sva područja a kreativnost se podstiče sve vreme.Svakodnevni život


Ove aktivnosti su prve kojima deca ovladavaju i koje razvijaju lične, društvene kao i emocionalne veštine kod dece. Učimo ih da budu nezavisni, da razvijaju finu i krupnu motoriku, koncentraciju, samopouzdanje kao i brigu o sebi kroz životne aktivnosti kao što su oblačenje, brisanje krpom, sipanje pića u čašu, čišćenje metlom, serviranje hrane, briga o sebi i okruženju. Glavna područja aktivnosti iz svakodnevnog života takođe obuhvataju i bonton.


Senzorne aktivnosti


Ovaj aspekt izgrađuje neke od osnovnih veština koje se razvijaju u Svakodnevnom životu i promoviše dečije istraživanje i učenje pomoću pet čula. Preciznost, pažnja za detalje i koncentracija su dalje razvijene i istančane kroz iskustva koja pružaju Montesori materijali. Čulne vežbe omogućavaju deci da uče kroz dodir, gledanje, zvuk, ukus i miris. Ove praktične aktivnosti pomažu im prilikom kasnijeg shvatanja pojmova iz matematike, prirodnih nauka i jezika.


Jezik i komunikacija


Mala deca imaju izuzetnu sposobnost da usvajaju i uče jezik. Ovaj vrlo bitan deo našeg nastavnog plana i programa počinjemo time što decu upoznajemo sa alfabetom, oblicima slova i izlažemo ih bogatom vokabularu kroz pevanje, pričanje priča i upotrebu jezičkih kartica.


Matematika


Razumevanje brojeva i njihovih odnosa  uvodi se kroz manipulaciju čulnih matematičkih materijala koje deca mogu da vide, osete i drže. Vremenom, sabiranje, oduzimanje, deljenje kao i drugi numerički pojmovi se mogu razumeti. Ovaj deo nastavnog plana i programa razvija osećaj za red i preciznost uz pomoć matematičkih materijala koji podstiču ponavljanje koje je neophodno da bi se ovladale aktivnosti kroz praksu koja dovodi do perfekcije.


Kultura


Ovo područje nastave uključuje istraživanje raznih tema kao što su fizika i hemija, geografija, botanika kao i prirodne nauke, ali i kreativne predmete kao što su likovno i muzičko. Ovaj deo nastavnog plana i programa omogućava deci da se povezuju sa svetom i da pronalaze svoje mesto u njemu, a da istovremeno upoznaju nezavisnost, međusobnu povezanost i harmoniju svih kulturnih aspekata u kojima živimo.Upis je u toku.

KONTAKTIRAJTE NAS I ZAKAŽITE POSETU

© Moj Montessori 2018. Powered by JLAKIC DESIGN. All rights reserved.