NEZAVISNOST & SAMOPOUZDANJE

,,Nikada ne pomažite detetu u zadatku koji oseća da može samo uspešno da uradi“ – Maria Montessori

VIŠE O NAMANAŠE USLUGE


ČESTO POSTAVLJANA PITANJA


Q Odakle potiče Montessori metoda?

„Obrazovanje ne bi trebalo više da bude većim delom prenošenje znanja, već mora da krene novim putem, u traganje za oslobođanjem ljudskih potencijala“, Dr. Marija Montesori.

Montesori metoda se koristi u svetu preko 100 godina. Ovaj obrazovni pristup koji je orijentisan ka deci se zasniva na posmatranjima dečijeg razvoja koja je vršila dr.Montesori. Marija Montesori, rodjena u Italiji 1870., bila je izuzetna žena koja je kroz svoje studije posmatranja dece prepoznala njihovu neverovatnu sposobnost da uče kao i da podučavaju sami sebe.


Q Šta je to Montessori metoda?

Montesori metoda je obrazovni pristup zasnovan na shvatanju da deca mogu bez poteškoća da uče kada im se pruži sloboda otkrivanja i istraživanja onoga što oni izaberu kao sferu svog interesovanja, tempom koja njima odgovara. Njihovo instinktivno interesovanje za učenje i sticanje znanja primećuje se kada oni dobiju podršku u okruženju koje je namenski kreirano kao okruženje za učenje. Kognitivni, fizički, društveni kao i emocionalni razvoj deteta posmatran je kao celina. Sa ciljem da se detetu još u ranom periodu pruži intelektualna, etička i društvena nezavisnost, Montesori obrazovanje se najčešće opisuje kao ,,obrazovanje za život“.


Q Šta je to Montessori obrazovno okruženje?

Pod nadzorom obučenih Montesori vaspitača, pažljivo pripremljenog okruženja kao i korišćenjem posebno dizajniranih materijala, deca se potpuno prirodno uključuju u učenje i sticanje samopouzdanja. Deca se u Montesori učionicima uče da potpuno slobodno otkrivaju nove materijale, da vode brigu o sebi, uče se disciplini, koncentraciji i razvijaju ljubav prema učenju.


Q Koja je razlika između Montessori i tradicionalnog obrazovanja?


Montessori

 • Razvija se celokupna ličnost deteta
 • Deca imaju individualnu slobodu da otkrivaju, biraju šta će raditi, na osnovu svojih interesovanja.
 • Svako dete određuje svoj tempo učenja u neometanim radnim ciklusima
 • Deca razvijaju učenje kroz svih pet čula
 • Mešovite uzrasne grupe
 • Deca uče nezavisno, kao i jedni od drugih
 • Vaspitač posmatra i pruža smernice
 • Individualni razvoj donosi sa sobom nagradu i motivaciju
 • Znanje stečeno kroz kreativno razmišljanje se može primeniti u svakodnevnom životu
Tradicionalno

 • Sprovodi se nacionalni nastavni plan
 • Deca imaju časove i utvrđene aktivnosti predviđene za celo odeljenje
 • Ceo razred uči po određenom nastavnom planu u skladu sa utvrđenim vremenskim okvirom
 • Naglasak je na čitanju, pisanju i slušanju
 • Odeljenja sastavljena od dece istog uzrasta
 • Nastavnik uči decu
 • Nastavnik je kao autoritet centralna figura
 • Motivacija kroz nagrađivanje i kažnjavanje
 • Učenje kroz pamćenje informacija nevezanih za svakodnevni život.


Zakažite vašu posetu

Prijava

Izuzetno nam je zadovoljstvo što pokazujete interesovanje  za Moj Montessori i unapred se radujemo da Vam predstavimo našu predškolsku ustanovu kao i da se upoznamo sa Vama tokom procesa prijavljivanja. Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja. Stojimo Vam na raspolaganju!


SAZNAJTE VISE

© Moj Montessori 2018. Powered by JLAKIC DESIGN. All rights reserved.